Các trò K18 tham gia học tập hướng nghiệp tại đại học FPT: Bổ ích và khó quên
(16:56:46 PM 27/12/2016)

Đó là một chuyến đi cần thiết. Vì học sinh được học tập và tìm hiểu các mỗi trường phù hợp, để phát triển khả năng trong tương lai của. Học sinh K18 đã khẳng định mình khá tốt trong chuyến đi này. Sự tham dự có chất lượng và đoạt giải của học sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa trong các bài thi, các cuộc chơi trí tuệ, đã thêm một lần củng cố niềm tin vào sự năng động và tài hoa của học trò nhà trường.

 

 Tìm thông tin và cùng suy luận theo yêu cầu học tập

Cùng thi sáng tạo Logo

 Cùng làm việc và giao lưu học hỏi

Thuyết trình kết quả làm việc nhóm 

                                                                                                      Ban Truyền Thông