Học ở Bảo tàng Lịch sử Quân Sự VN, Bảo tàng Văn học VN và Bảo tàng Hồ Chí Minh
(09:42:56 AM 01/11/2019)

Trong tuần học trải nghiệm sáng tạo học kỳ I, năm học 2019-2020, học sinh Khối 11 và 12 được học tập tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Văn học Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tại đây các bạn đã được nhìn thấy những hiện vật quý giá có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Đặc biệt, các bạn được nghe các cô chú cán bộ ở bảo tàng thuyết minh và thuyết trình về các sự kiện, các dấu ấn quan trọng mà mỗi người Việt Nam cần ghi nhớ và tự hào. Theo tinh thần học tập tích cực, để có được những giải đáp sâu sắc và mới mẻ, nhiều bạn đã đặt ra các câu hỏi với các cô chú cán bộ bảo tàng.

 

Chăm chú lắng nghe

Những hiện vật lịch sử vô cùng quý giá

Xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử

Đổi mới cách học, không gian học, học sinh thu nhận được nhiều kiến thức chuyên sâu

"Cô giáo" ở bảo tàng cũng cần lắng nghe như cô giáo dạy ở lớp! 

Kỷ niệm học tập luôn là kỷ niệm đẹp và ý nghĩa

BAN TRUYỀN THÔNG