KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2021
(20:39:54 PM 23/02/2021)

Nhằm giúp học sinh tiếp cận với phương thức thi, nội dung thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 cũng như đánh giá đúng năng lực của bản thân từ đó định hướng phấn đấu trong học tập, chọn trường thi phù hợp với khả năng trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021- 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội