Những hình ảnh về cuộc Họp cha mẹ học sinh cuối HKI, năm học 2016- 2017
(18:30:35 PM 17/01/2017)

Đó là cuộc họp có bàn bạc và thống nhất nhiều công việc cần thiết để phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong qua chặng đường nửa năm học cùng nhìn lại. Ở nhiều lớp việc học đã đổi mới hết sức thú vị và hữu ích.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Ban Truyền thông