NIỀM VUI ĐƯỢC NHẬN CÁC GIẢI THƯỞNG CAO VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(09:39:58 AM 12/11/2020)

Với truyền thống say sưa nghiên cứu khoa học và luôn đạt giải trong các mùa thi Nghiên cứu khoa học cấp cụm trường và cấp thành phố, năm học 2020-2021 này, học sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, với sự hướng dẫn của các thầy cô giỏi, tận tâm đã có một mùa thi thành công ở vòng thi cấp cụm. Mong các bạn học sinh tiếp tục nỗ lực ở vòng thi cấp thành phố. Giải thưởng là những đánh giá và khích lệ rất quý nhưng mỗi học sinh tham gia nghiên cứu đề tài còn cần khẳng định niềm say mê nghiên cứu khoa học thực sự có ý nghĩa với việc học tập để phát triển năng lực của mình. Cùng với đó là giá trị lan tỏa tới các học sinh khác trong lớp và trong nhà trường.

Chiu ngày 11/11/2020, ti cuc thi NCKH cp cm được t chc ti trường THPT Đống Đa, trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa có 3 đề tài NCKH tham gia cp cm. Theo quy định cm các trường THPT trong qun Đống Đa được chn 2 đề tài tham d vòng thi cp Thành ph.

Ban Truyền thông xin vui mng thông báo, c 2 đề tài ca cm tham d vòng thành ph đều thuc v trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa ca chúng ta.

Xin được nhit lit chúc mng các tp th lp D2K23, D3K23, A2K23, các thy cô giáo hướng dn và bo tr là cô giáo Ngô Th Thu Hng và thy giáo Trn Văn Huy. Đặc bit xin chúc mng các tác gi, nhóm tác gi:

1) Đề tài NCKH do nhóm nghiên cu ca các bn Nông Lưu Bo Trân - D2K23; Lê Hiếu Ngân - D3K23;

2) Đề tài NCKH ca bn Phm Nguyn Quang Huy - A2K23;

Chúc các thy cô giáo và các bn tiếp tc hoàn thin nghiên cu để đạt kết qu tt trong vòng thi cp Thành ph.

  

 Đề tài NCKH do nhóm nghiên cu ca các bn Nông Lưu Bo Trân - 11D2-K23 và Lê Hiếu Ngân - 11D3-K23 cùng Đề tài NCKH ca bn Phm Nguyn Quang Huy lớp 11A2-K23 đều đã đạt Giải Nhất.

Đề tài NCKH do nhóm nghiên cu ca bn Phm Lê Minh Quân 11D1 và Ngô Minh Đức 10A4 đã đạt Giải Nhì