NỘI QUY, THỜI GIAN BIỂU BUỔI THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOEFL - ITP (KHỐI 10)
(10:18:19 AM 04/08/2020)

DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10 - K24 (năm học 2020-2021). Thời gian thi diễn ra từ 7h30 - 10h30, thứ Tư ngày 05/8/2020.

 NỘI QUY THI TOEFL - ITP

 

Thí sinh phải mang bình nước uống cá nhân, đeo khẩu trang, giãn cách 1m để phòng, chống dịch Covid - 19; mang theo đồng hồ để biết giờ và đảm bảo thời gian làm hết bài; mang theo bút bi, bút chì và tẩy để sử dụng làm bài.

Thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại di động, các thiết bị thu phát thông tin, tài liệu … vào phòng thi;   

Thí sinh phải bôi đen rõ, kín ô phần số báo danh, mã đề thi và câu trả lời trong Phiếu trả lời trắc nghiệm bằng bút chì. Nếu muốn thay đổi đáp án, thí sinh phải tẩy sạch đáp án cũ và bôi đen đáp án mới;

Thí sinh phải làm lần lượt các phần theo quy định của cán bộ coi thi, không làm trước các phần trong đề; 

Thí sinh tuyệt đối không được viết vào quyển đề thi và cuối buổi thi phải nộp lại cho CBCT, không được ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài trắc nghiệm.