NỘI QUY, THỜI GIAN BIỂU BUỔI THI TOEFL - ITP CHO HỌC SINH KHỐI 10, NĂM HỌC 2019 - 2020
(12:11:27 PM 26/06/2019)

Học sinh lưu ý: Khi đi thi cần phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước cồng dân. Trong trường hợp thất lạc giấy tờ phải thay thể bằng một loại giấy tờ tùy thân hợp lệ, có dán ảnh.

 

2. Nội quy làm bài thi TOEFL - ITP

Thí sinh được phát bút chì và tẩy để làm bài và sau khi thi xong, thí sinh gửi lại bút chì và tẩy cho cán bộ coi thi;

Thí sinh phải mang theo đồng hồ để biết giờ và đảm bảo thời gian làm hết bài;

Thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại di động, các thiết bị thu phát thông tin, tài liệu … vào phòng thi;

Thí sinh phải bôi đen rõ, kín ô phần số báo danh, mã đề thi và câu trả lời trong Phiếu trả lời trắc nghiệm bằng bút chì 2B. Nếu muốn thay đổi đáp án, thí sinh phải tẩy sạch đáp án cũ và bôi đen đáp án mới;

Thí sinh phải làm lần lượt các phần theo quy định của cán bộ coi thi, tuyết đối không làm trước các phần trong đề;

Thí sinh tuyệt đối không được viết vào quyển đề thi và cuối buổi thi phải nộp lại cho CBCT, không được ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài trắc nghiệm.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

  CAO THANH NGA