Quyết định khen thưởng 20 HS được giải cấp Thành phố và cấp Quốc gia
(16:21:57 PM 22/06/2016)

Khen thưởng 20 học sinh đạt giải cao trong cuộc thi cấp Thành phố hoặc cấp Quốc gia. cùng trong quyết định này còn có danh sách học sinh đạt học bổng Phan Huy Chú đợt 2 năm học 2015 - 2016.