Thêm vững chắc khi thầy cô hướng dẫn học dự án giỏi và tâm huyết
(15:08:21 PM 24/03/2018)

Học dự án là việc học chủ yếu của học sinh, là mảnh đát để học sinh thể hiện sự năng động và sáng tạo. Nhưng học dự án cũng rất cần và sẽ càng vững chắc khi người dẫn đường và tổ chức học dự án là các thầy cô giáo giỏi và tâm huyết. Đặc biệt là ở thời điểm học tập dự án chưa là một cách học phổ biến, nên nhiều học trò hiểu đúng và thành thạo. Dưới đây là phần tóm tắt ngắn gọn những việc mà thầy cô sát cánh cùng học trò trong học dự án. Đó là dự án liên môn Toán – Lý – Địa - Tin, một dự án rất hữu ích vì "dạy" tiết kiệm điện - "Tắt khi không sử dụng".

DỰ ÁN “TẮT KHI KHÔNG SỬ DỤNG” ĐƯỢC CÁC THẦY, CÔ TỔ TOÁN – TIN HƯỚNG DẪN

Tên dự án: "Tắt khi không sử dụng"

Đối tượng thực hiện: Khối 10 (K21)

Lớp phụ trách:học sinh lớp 10A4, 10D4

Giáo viên hướng dẫn là các thầy cô có trách nhiệm rất cao. Cô Tạ Thị Thanh Hương (Tổ trưởng tổ Toán - Tin, cô Trần Kiều Nga, Nguyễn Thị Thùy Ninh (phụ trách học sinh hai lớp 10A4, 10D4). Đó là các cô giáo giỏi và tâm huyết, luôn gắn bó và sâu sát suốt quá trình tiến hành học dự án, dẫn lối mở đường cho học trò.

Thời gian thực hiện: Tháng 09/2017 – tháng 01/2018

Về kiến thức:

Đó là kiến thức liên môn Toán – Lý – Địa  -  Tin. Trong đó, các thầy cô môn Toán hướng dẫn học sinh tiến hành thu thập số liệu từ những cuộc điều tra nhỏ gần gũi trong đời sống quanh ta, biết lập bảng phân bố tần số và tần suất của 1 mẫu số liệu cho trước và HS biết lập biểu đồ biểu thị bảng phân bố tần số, tần suất. Thầy có dạy môn Tin học chỉ dẫn các trò biết thiết kế logo để phục vụ cho việc tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm. Thầy cô môn Vật lý hướng dẫn học sinh vận dụng thành thạo tính điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện. Còn thầy cô môn Địa lý sát cánh khi học sinh thực hành tính toán vẽ biểu đồ theo số liệu đã thu thập.

Về rèn kỹ năng:

Học sinh có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình. Các em được rèn kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp.

Trong kỹ năng bộ môn: Thống kê, tính toán, phân tích số liệu, vẽ biểu đồ, truyền thông.

Mục tiêu sản phẩm cần đạt được trong và sau quá trình

Học sinh tính được sự lãng phí điện năng tiêu thụ của mỗi lớp, của cả trường trong 1 tuần , 1 tháng, 1 học kỳ.

Từ đó tuyên truyền,  vận động các lớp có ý thức hơn trong việc sử dụng điện tiết kiệm.

Về đề xuất liên môn

Môn Lý : Cung cấp công cho học sinh khối 10 trước công thức tính điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện

Môn Tin: Hướng dẫn học sinh làm poster tuyên truyền

Môn Địa: Hướng dẫn các con vẽ biểu đồ sau khi đã có số liệu thống kê về điện năng tiêu thụ lãng phí ở các lớp theo tuần, tháng, theo học kỳ

Thầy và trò tham gia dự án đã đề xuất: Mong Nhà trường hỗ trợ kinh phí cho các con làm poster. Và cung cấp dữ liệu tiêu thụ điện để HS so sánh trước và sau khi thực hiện dự án.