Tiếp tục cho HS nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(05:23:34 AM 29/02/2020)

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã ra thông báo gửi tới các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố về việc Tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Dưới đây là nội dung thông báo được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội. Xin kính báo cùng các bậc cha mẹ học sinh cùng toàn thể học sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa.

            Thực hiện Công văn số 660/UBND-KGVX ngày 28/02/2020 của UBND Thành phố về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

           Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo cho các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố, bao gồm: trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; nhóm trẻ mầm non; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài  nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020.

          Học sinh Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 02/3/2020 (thứ Hai).

          Đối với các trường Quốc tế: Hiệu trưởng các trường quyết định việc cho học sinh trở lại học tập khi nhà trường cam kết bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và sự thống nhất của phụ huynh học sinh.

          Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT, các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ban ngành liên quan và Thành phố nhằm đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối khi học sinh đến trường.

2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các đơn vị trường học có kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học và ôn tập tại nhà, thường xuyên liên hệ với gia đình, cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh.

3. Thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo theo quy định.

 Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục thông báo kịp thời đến toàn thể học sinh và cha mẹ học sinh được biết để thực hiện tốt nội dung trên./. 

Thầy giáo Hiệu trưởng Hà Xuân Nhâm yêu cầu thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy những điểm mạnh của các hình thức học online cũng như có những thay đổi để việc học đạt hiệu quả tốt hơn nữa.

Về ý thức phòng chống dịch bệnh, thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh yêu cầu học sinh không được chủ quan, lơ là việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Truyền thông