VĂN HÓA ĐỌC VÀ CÔNG NGHỆ 4.0: CÙNG MỞ TRỜI TRI THỨC
(15:19:22 PM 28/04/2021)

Đúng là có cả một trời tri thức dành cho những học trò ham hiểu biết. Bây giờ, thực tế cho thấy, các bạn trẻ việc đi tìm mua để đọc những trang sách giấy đã ít hơn trước đây. Việc đọc có những thay đổi. Đã đến lúc chúng ta phải thấy vai trò và sự tiện lợi của sách điện tử. Nếu cứ căn cứ vào những cuốn sách truyền thống thì khác nào quay lựng lại với sự phát triển của công nghệ, cũng là của xu thế tiến bộ. Chính vì vậy, toàn thể học sinh được học bộ môn Văn hóa đọc ở trường THPT Phan Huy Chú đã sáng tạo ra những tiết mục trong Chương trình Chung kết Văn hóa đọc và sáng tạo tháng 4/2021 có chủ đề xuyên suốt và khá thuyết phục: VĂN HÓA ĐỌC VÀ CÔNG NGHỆ 4.0: CÙNG MỞ TRỜI TRI THỨC!