Slide 1
Slide 3
Slide 4
Slide 2
Bootstrap Slider
NHỮNG GƯƠNG MẶT HS TIÊU BIỂU CỦA KHÓA 24 TRONG MÙA TUNG CÁNH

NHỮNG GƯƠNG MẶT HS TIÊU BIỂU CỦA KHÓA 24 TRONG MÙA TUNG CÁNH

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT vừa có kết quả. Nhìn lại cả 375 học sinh K24 đều thấy được những thành công nhất định. Toàn thể học sinh K24 hồn nhiên đã có sự trưởng thành nhất định. Cả 375 gương mặt của K24 đều là 375 chân dung để nhớ. Cũng không...