DUY TRÌ TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN PHÙ HỢP KHI HS ĐI HỌC TRỰC TIẾP
(12:55:23 PM 30/10/2021)

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Công văn số 4808/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập. Đặc biệt, công văn có nêu rõ: Duy trì tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình phù hợp với kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp, cụ thể: đối với các trường cho học sinh đi học bình thường, tiếp tục sử dụng hệ thống học liệu dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình hỗ trợ dạy học trực tiếp

Theo Bộ GD&ĐT, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian qua, nhiều địa phương, cơ sở giáo dục đã phải cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình. Điều kiện học trực tuyến, học qua truyền hình của các đối tượng học sinh ở các vùng, miền, có sự khác nhau dẫn đến kết quả học tập của học sinh chưa được đồng đều; một bộ phận học sinh gặp khó khăn về điều kiện học trực tuyến, học qua truyền hình hoặc phải chuyển nơi cư trú nên chưa đáp ứng được yêu cầu về kết quả học tập...

                   (Trang 1 của Công văn 4808 được Bộ GD&ĐT ban hành)

Tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp

Nhằm củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học đối với các đối tượng học sinh, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại kết quả học tập trực tuyến, qua truyền hình của các nhóm đối tượng học sinh để điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhàtrường phù hợp điều kiện thực tế và tình hình kiểm soát dịch COVID-19 tại địaphương.

Khi học sinh mới trở lại trường học, nhà trường tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lí, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh chuyển trạng thái từ học trực tuyến, học qua truyền hình sang học tập trực tiếp tại trường. 

Tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh có điều kiện học trực tuyến; dạy bổ sung những nội dung kiến thức còn thiếu kết hợp với ôn tập, củng cố nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinhkhông có điều kiện học trực tuyến, nhất là đối với các học sinh không tiếp cận đượctruyền hình, học sinh chuyển trường do phải di chuyển nơi cư trú để phòng, tránh dịch bệnh; sử dụng hiệu quả thời gian học sinh được đến trường để tiếp tục tổ chứcdạy học trực tiếp các nội dung cơ bản, cốt lõi theo các văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh.

Việc kiểm tra, đánh giá định kì theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức.

Hỗ trợ, bù đắp kiến thức cho học sinh

Bộ GD&ĐT yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các phương pháp dạy học tích cực phù hợp với các nhóm đối tượng nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, theođó chú trọng vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học chủ động, tích cực,tự lực của học sinh. Qua đó, trongmỗi bài học, giáo viên có điều kiện hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quảhọc tập phù hợp với các đối tượng học sinh trong lớp học; bố trí thời gian hợp lý để hỗ trợ, bù đắp nội dung kiến thức còn thiếu ngay trong từng bài học cho những họcsinh gặp khó khăn trong học tập, nhất là những học sinh gặp khó khăn về điều kiệnhọc trực tuyến, học qua truyền hình trong thời gian phải tạm dừng đến trường. 

Tiếp tục sử dụng hệ thống học liệu dạy học trực tuyến để hỗ trợ dạy học trực tiếp

Học sinh học tập trực tuyến đã thành nếp

Duy trì tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình phù hợp với kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp, cụ thể: đối với các trường cho học sinh đi học bình thường, tiếp tục sử dụng hệ thống học liệu dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình hỗ trợ dạy học trực tiếp; đối với các trường chia nhóm cho học sinh đến trường học tập, tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp với các nội dung phù hợp để bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình.

Tiếp tục xây dựng các video bài giảng hỗ trợ dạy học trực tuyến giúp học sinh có thể tự học để giảm thời gian tổ chức dạy học trựctuyến trực tiếp và phát triển năng lực tự học cho học sinh theo hướng dẫn tăng cườngnăng lực dạy học trực tuyến của Bộ GD&ĐT 

Nhà trường tổ chức họp mặt trực tuyến các cán bộ, giáo viên, nhân viên để cùng Chúc mừng các cô, các chị nhân ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10/2021

Cùng với các nội dung trên, văn bản yêu cầu các nhà trường cần tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ, đồng hành cùnghọc sinh học tập trực tuyến, học tập qua truyền hình bảo đảm an toàn cho học sinh khisử dụng các thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại) và an toàn thông tin trên môi trườngmạng; Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để tổ chức và quản lý học sinh học tậpở nhà, ở trường cũng như việc đi lại hằng ngày từ nhà đến trường và từ trường về nhà, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.