NGÀY THỨ NHẤT CỦA HÀNH TRÌNH TRI ÂN NĂM 2024
(07:26:33 AM 15/01/2024)

Ngày 10/1/2024, K25 của trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã khởi hành về với các Địa chỉ đỏ của miền Trung thân yêu! Toàn thể học sinh lớp 12 của nhà trường và các bậc cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo cùng bên nhau kính cẩn trước anh linh các anh hùng Liệt sĩ Thanh niên xung phong đã hy sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc anh hùng.

Ngày 10/1/2024, K25 ca trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã khi hành v vi các Địa ch đỏ ca min Trung thân yêu!

 

Toàn thể học sinh lớp 12 của nhà trường và các bậc cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo cùng bên nhau kính cẩn trước anh linh các anh hùng Liệt sĩ Thanh niên xung phong đã hy sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc anh hùng.

Đặc bit, trước m phn 10 n Lit sĩ thanh niên xung phong, mi hc trò thm thía nhng s hy sinh cao c ca các ch. Cùng cúi đầu tri ân các ch đã ngã xung cho hôm nay, cho Đất nước đẹp tươi, mãi mãi mùa xuân. 

 

 Năm 2024 này là lần thứ tám, BGH nhà trường đưa học trò về đất thiêng - miền Trung yêu dấu. Toàn thể học trò K25 được hiểu sâu về những điều mà nếu chỉ học trong lớp, các em không thể cảm nhận hết được.