THẦY NGUYỄN THANH TÙNG ĐẠT HUY CHƯƠNG ĐỒNG TOÀN QUỐC
(00:40:59 AM 09/11/2022)

Trong Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng - Giáo viên môn Thể dục của nhà trường đã đạt thành tích quý, đó là tấm Huy chương Đồng môn Bóng bàn.

 

 Thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng trong Lễ trao giải (Thầy Tùng đứng thứ nhất, từ bên phải)

 

Các vận động viên hàng đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.