Thông báo về việc CMHS đến nhập học vào lớp 10 ngày 4/7/2023
(21:47:51 PM 03/07/2023)

 

Theo yêu cầu của chính quyền phường sở tại, kính đề nghị các bậc cha mẹ đến nhập học cho con lưu ý: Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, kính mong các quý vị gửi xe ở bên ngoài khu vực trường. 

Mong  quý phụ huynh thông cảm và hợp tác. Trân trọng!