Thông điệp cho mỗi học sinh: An toàn cho bản thân là an toàn cho xã hội
(09:07:43 AM 20/09/2018)

Sáng ngày 17/19/2018,trong buổi sinh hoạt chuyên đề kỹ năng sống: "An toàn giao thông & phòng chống ma túy học đường", một thông điệp quý đã được mang đến với hơn 1000 học sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa. Đó là: An toàn cho bản thân là an toàn cho xã hội. Nhận thức này được coi là quan trọng nhất để mỗi học sinh có ý thức hơn trong các biểu hiện và hành động. Chuyên đề giáo dục học sinh trong hoạt động tập thể dưới cờ, với nội dung trên đã thực sự có giá trị giáo dục với học trò.

 

Đa dạng các hình thức tuyên truyền

Tiểu phẩm của lớp 12A3 mang những thông điệp thiết thực và ý nghĩa

                                                             Niềm vui...

Học sinh vui vẻ tham gia giao lưu về thực hiện An toàn giao thông và phòng chống Tệ nạn xã hội.

Đại diện Ban giám hiệu ký cam kết giáo dục và giám sát học sinh thực hiện An toàn giao thông và phòng chống Tệ nạn xã hội.

Đại diện Ban chấp hành Đoàn trường ký cam kết thực hiện An toàn giao thông và phòng chống Tệ nạn xã hội.

Cán bộ lớp và cán bộ Chi đoàn ký cam kết thực hiện An toàn giao thông và phòng chống Tệ nạn xã hội.