Tôi muốn đến trường

Sáng tác: Đội văn ca PHC. Tham gia Clip: Học sinh và thầy cô trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa