Ứng dụng công nghệ thông tin để bình chọn online trong đêm dạ hội PHC IGNITE 2016