Phấn khởi cùng tìm hiểu Quy tắc ứng xử ở cơ quan của cán bộ,công chức Hà Nội
(16:37:40 PM 28/04/2017)

Triển khai Quyết định 522 của UBND Thành phố Hà Nội về "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội", Công đoàn trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã tổ chức một cuộc tìm hiểu nghiêm túc mà hào hứng, bài bản mà sáng tạo đạt hiệu quả tốt. Từ đây, các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều nắm vững được những điểm cơ bản nhất của "Bộ Luật công sở" vì sự đoàn kết đồng lòng để công việc ngày càng thành công, lòng người ngày thêm ấm áp.

 

 Thầy giáo Hà Xuân Nhâm -  Hiệu trưởng  nhà trường  đã trao đổi về tầm quan trọng của Bộ Quy tắc ứng xử 

 Cùng nghiêm cứu tài liệu

 Thầy giáo Hà Văn Thọ - Chủ tịch Công đoàn nhà trường phổ biến Quy tắc Ứng xử và triển khai buổi học tập, thảo luận

Hớn hở và quyết thắng trả lời bằng Kahoot trên điện thoại. Ai giỏi- ai nhanh tay? 

Những thầy cô xuất sắc hiểu nhanh, thuộc chắc các Quy tức ứng xử được nhận quà tặng của Công đoàn nhà trường

                                                                                                    Ban Truyền thông