Tập huấn chuyên môn với tinh thần đồng hành cùng phát triển
(09:31:30 AM 20/09/2018)

Các thầy cô giáo trong toàn Hội đồng trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã nhiệt tình tham gia tập huấn chuyên môn tháng 9/2018 với tinh thần đồng hành cùng phát triển. Đó là chuyên đề thiết thực: Cùng nhau củng cố kỹ năng CNTT và phương pháp dạy học để góp phần nâng cao hiệu quả đợt thao giảng thứ nhất (năm học: 2019-2019).

      Với mục đích, giúp thầy cô sử dụng hiệu quả và chuyên nghiệp hơn hệ thống O365 bản quyền của nhà trường trong việc áp dụng vào giờ dạy, tạo cơ hội giúp đỡ nhau chân tình về kỹ năng ứng dụng CNTT của các thành viên trong Hội đồng Sư phạm nhà trường.


     Các thành viên của Tổ GV Đồng hành sáng tạo có dịp được cùng hỗ trợ, học hỏi và chia sẻ cùng các thầy cô giáo.


     Nằm trong chuối hoạt động chuyên môn để đảm bảo thực hiện nghiêm và hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên thực hiên nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, 100% giáo viên của hội đồng nhtrường tham gia nhiệt tình và hiệu quả.  

 

Khởi động rộn ràng

Thi đấu hăng say thể hiện thông điệp đổi mới dạy học để trang bị cho học sinh kiến thức, rèn kỹ năng, hình thành thái độ đúng nhằm phát triển năng lực cho các con.

Các thầy cô cùng chăm chú lắng nghe...

Cả hội đồng tôn trọng và mến thương các đồng nghiệp của mình trong mỗi hoạt động, tình cảm và trách nhiệm ấy thể hiện thông qua việc tất cả đội ngũ đều tích cực tham gia trong các hoạt động của chuyên đề nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm thầy.

Thầy giáo trẻ Võ Minh Hải trong vai học sinh đang trả lời và chia sẻ những hiểu biết để "vượt qua thử thách" 

Cùng nhận nhiệm vụ trong bài tập huấn phương pháp & kỹ năng để đổi mới dạy học

Các thầy cô giáo đã cùng làm việc nhóm trong môi trường ai cũng cố gắng củng cố kỹ năng, đồng thời tiếp nhận những điểm mới để vượt lên chính mình trước đó. 

Ban Truyền thông